Materiály

Asfaltové pásy APP alebo SBS Tepelné izolácie Strešné doplnky Fólie
ITECO

NOVAGLASS

POLYGLASS

DEK

POLYURETÁN – PIR a PUR

POLYSTYRÉN EPS 100 a viac

STYRODUR

NOBASIL

penové sklo – FOAMGLAS

odvetrávacie komínky z PVC

strešné vpuste z PVC

lapače nečistôt do vpustí z PVC

všetky klampiarske prvky

FLAGON

ALKORPLAN

THERMOFOL

SIKAPLAN

Navrhnutý hydroizolačný systém zaisťuje:

 • dobrú odolnosť proti ultrafialovému žiareniu
 • dobrú odolnosť proti kyselinám a organickým soliam
 • dobrú odolnosť proti nízkym teplotám
 • dobrú odolnosť proti ozónu
 • dobrú odolnosť proti vodivosti tepla
 • dobrú odolnosť proti priemyselným exhalátom
 • dobrú odolnosť proti dilatačným posunom
 • dobrú priľnavosť za tepla sama so sebou a s ostatnými podkladmi
 • dĺžku životnosti až nad 30 rokov
 • odvetrávanie vlhkosti v strešnom plášti
 • nízke nároky na údržbu nie sú potrebné žiadne nátery
 • vysoké záruky na materiál a na prevedené práce
 • prijateľná cena
 • poskytnuté záruky podľa realizácie až na 10 rokov